Van Schöll Advies

Vastgoedsturing

Van Schöll Advies is 2003 begonnen met het idee dat het beheren van woningen eenvoudiger en goedkoper moest kunnen. Uitgangspunt hierbij was het 80-20 denkraam van Pareto, de ‘Vital Few ’ en de ‘Trivial Many’.

Lees verder

Stuurinformatie

Als de beheercyclus van de woning in de eerste fase geoptimaliseerd is, is het logisch dat er regelmatig een goede meting plaatsvindt van de effecten en veranderingen. 

Lees verder

Duurzaamheid

Als derde activiteit is Van Schöll Advies actief in het oplossen van duurzaamheids-vraagstukken. Zoals altijd weer vanuit de praktische benadering. 

 

Lees verder

Uitbesteden dagelijks onderhoud | Tips and Tricks 7 – Overlegstructuur

In ons eerste artikel van september 2017 hebben wij u meegenomen in de gedachte achter het uitbesteden van het dagelijks onderhoud voor een prijs per woning. Onder andere kwam toen het puzzelstukjesmodel van Van Schöll Advies aan de orde.

Wij zijn na een algemeen artikel ingegaan op de puzzelstukjes “Risicoanalyse”, “Kwaliteit”, “Demarcatie”, “Management informatie” en “ICT”. Wij gaan nu wat dieper in op de overlegstructuur.

Lees het artikel hier.

Onze mensen

Van Schöll Advies is een klein team van professionals met een groot netwerk van relaties. Wij hebben gemiddeld ruim 25 jaar ervaring in veranderingsprocessen en bedrijfsoptimalisatie. 

Contact

Van Schöll Advies

Postbus 33

5160 AA  Sprang-Capelle

(+31) 416 280880