Van Schöll Advies

Puzzelstukjes 7 - Overlegstructuur

In ons eerste artikel van september vorig jaar hebben wij u meegenomen in de gedachte achter het uitbesteden van het dagelijks onderhoud voor een prijs per woning. Onder andere kwam toen het puzzelstukjesmodel van Van Schöll Advies aan de orde.

Wij zijn na een algemeen artikel ingegaan op de puzzelstukjes “Risicoanalyse”, “Kwaliteit”, “Demarcatie”, “Management informatie” en “ICT”. Wij gaan nu wat dieper in op de overlegstructuur.

 

Download
File name VSA - artikel woningcorporaties - Uitbesteden dagelijks onderhoud - overlegstructuur - 190321 - layout.pdf File Size 224 Kilobytes File Type pdf (application/pdf) Created Date Thursday, 21 March 2019 Owner Administrator Modified Date Thursday, 21 March 2019